UTBILDNING

Att vara elitidrottare innebär i jämförelse med många andra yrken en relativt kort karriär, det betyder att samtliga professionella idrottsutövare någon gång behöver göra ett karriärbyte och i flera fall även arbeta eller studera under sin karriär. Yrket som elitidrottare innebär också att du är en offentlig person som har stress och press som din vardag. Som medlem har du därför tillgång till professionell guidning och hjälp kring vad som händer i ditt livspussel.

Att verka i samma roll och bransch över en längre tid gör att många identifierar sig starkt med detta. För flera i denna situation är valet enkelt; jag vill fortsätta inom branschen men måste byta roll. Men för  vissa är valet inte lika lätt. Att hitta sin identitet i något annt än den bransch man verkar i idag är därför en viktig aspekt för att kunna ta sig vidare. 

Som elitidrottare vet du redan väldigt mycket om motivation kopplat till prestation. Samma principer gäller för alternativ utanför idrotten men det är aldrig för tidigt att starta denna process. Även om du exempelvis inte känner för att studera just nu kan det skapa en känsla av kontroll genom samtal och planering med någon sakkunnig. 

Vänd dig till oss för mer information.