ANGÅENDE DEN PÅGÅENDE DISKUSSIONEN OM KOLLEKTIVAVTAL INOM DAMFOTBOLLEN I SVERIGE

UTTALANDE ANGÅENDE DEN PÅGÅENDE DISKUSSIONEN OM KOLLEKTIVAVTAL INOM DAMFOTBOLLEN I SVERIGE  

Det har kommit till Sport Pros kännedom att Arbetsgivaralliansen i samband med diskussioner kring det uppsagda kollektivavtalet inom damfotbollen har uttryckt att Spelarföreningen inte är ett ”riktigt fackförbund”.

Spelarföreningen bildades redan 1975. Spelarföreningens uppgift är att hjälpa medlemmarna med allt som gränsar till och påverkar deras yrke som fotbollsspelare dvs rådgivning när det gäller kontraktsskrivning, agenter, försäkringar, skatt, deklaration, sjukkassa, a-kassa, utbildning och karriärplanering, juridisk konsultation samt förhandla villkor för dem som arbetstagare genom kollektivavtal. Redan 2001 tecknade Spelarföreningen det första kollektivavtalet för fotbollsspelare i Sverige, följt av det första nationella kollektivavtalet för fotbollsspelare i världen inom damelitfotbollen 2008. Spelarföreningen är således just en sådan arbetstagarorganisation som följer av den så kallade ”svenska modellen” på arbetsmarknaden. Spelarföreningen är även medlemmar i FIFPRO som är den internationella spelarorganisationen inom fotbollen och har över 65 000 medlemmar i hela världen. 

Mot denna bakgrund finner vi att Arbetsgivaralliansens uttalande mycket anmärkningsvärt. Fotbollsspelarna har enligt lag en ovillkorlig rätt att organisera sig på det sätt de finner lämpligt. I detta fall har fotbollsspelarna valt att organisera sig inom Spelarföreningen. En arbetsgivarorganisation kan inte välja vem de vill ska företräda sina motparter, arbetstagarna, i förhandling om ett kollektivavtal. Rätten att företräda fotbollsspelarna tillkommer den organisation varinom fotbollsspelarna organiserat sig. 

Arbetsgivaralliansens uttalande står också i strid med det internationella avtal som finns mellan FIFA och FIFPRO, vilket tydligt sätter upp riktlinjerna för vem som representerar fotbollsspelarna internationellt och nationellt. Föreningen Elitfotboll Dam (EFD) har, såsom medlemmar av Svenska Fotbollsförbundet en bundenhet även till FIFA, att förhålla sig till detta avtal mellan FIFA och FIFPRO, oaktat om EFD valt Arbetsgivaralliansen som sin förhandlingspart för ett nationellt kollektivavtal. 

Vad som ligger bakom Arbetsgivaralliansens uttalande är svårförståeligt, men från Sport Pros sida är det en självklarhet att en arbetsgivarorganisation inte kan ställa krav på vem som ska företräda arbetstagarna. Förhandling ska ske med den organisation som arbetstagarna (fotbollsspelarna i detta fall) valt att organisera sig inom. Vi utgår ifrån att Arbetsgivaralliansen kommer att förhandla med fotbollsspelarnas valda representanter, om arbetsgivarna är intresserade av att sluta ett kollektivavtal i framkant för damfotbollen. 

Styrelsen i Sport Pro Den 10 december 2022