Sport Pro i möte med regeringen om socialförsäkringen

Idag fick Sport Pro Sverige under ett möte med Ardalan Shekarabi chansen att förmedla den problematik som finns inom idrotten gällande dubbel anställning och socialförsäkringen.Bakgrunden till mötet var att i början på juni skickade Sport Pro Sverige ett brev till socialdepartemantet för att belysa idrottens problematik gentemot socialförsäkringen.

Brevet tog bland annat upp att arbetet som elitidrottare skiljer sig på många sätt från andra yrken och så även vad gäller risken för skada eller sjukdom. Vid kontakt med Försäkringskassan upplever många av elitidrottarna idag en avsaknad av förståelse för idrottens särart samt den specifika situation som arbetet som elitidrottare medför och en i flera fall felaktig, eller i vart fall inkonsekvent, bedömning av arbetsförmågan.

Brevet renderade i ett initialt möte med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi som genomfördes under dagen i Stockholm. Sport pro representerades på mötet av ordförande Kristoffer Sparring, generalsekreterare Caroline Jönsson och Spelarföreningens generalsekreterare Magnus Erlingmark.

Jag tycker att vi lyfte frågan på ett konkret sätt där det blir tydligt hur socialförsäkringen slår mot dem inom elitidrotten i Sverige som blir mest sårbara. Jag upplevde att Socialförsäkringsministern fick en förståelse för problematiken och vill arbeta vidare med oss för att titta på konkreta lösningar framöver säger Sport Pros Generalsekretare Caroline Jönsson.