CSN och A-kassa - en dålig matchning

Under våren 2020 slopade regeringen fribeloppet, något som nu föreslås förlängas till och med sommaren 2021. Detta innebär kortfattat att oavsett hur mycket du tjänar vid sidan av dina studier så har du möjlighet att söka studiebidrag från CSN. En bra tanke i grunden men det kan ställa till problem för dig som elitidrottare om du har utgående avtal och är i behov av a-kassa. Enligt Unionens a-kassa säger regelverket att du har rätt till a-kassa vid heltidsstudier och utgående avtal under följande premisser: 

  • Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna.
  • Studierna får inte hindra dig från att söka och ta heltidsarbete.
  • Studierna får inte finansieras eller ha finansierats med någon form av studiestöd.
  • Du behöver ha studerat på heltid under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Vid deltidsstudier och utgående avtal gäller följande: 

  • Studierna får vara högst 50 procent av heltid.
  • Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna.
  • Studierna får inte hindra dig från att söka och ta heltidsarbete.
  • Studierna får inte finansieras eller ha finansierats med någon form av studiestöd.

Det finns ett undantag till den sista punkten. Om du har studerat på deltid med studiestöd kan du få fortsätta med studierna och få ersättning om du kombinerade studierna med arbete under minst 15 veckor innan du blev arbetslös. Ovanstående regler skapar problem för många av våra medlemmar där någon form av studier vid sidan av fotbollen är vanligt. Vi kan inte kräva av enskilda individer att ha fullständig koll på regelverket när man uppmanas att söka bidrag från statliga myndigheter. Det är också vanligt med korta anställningsavtal vilket gör att a-kassan är ett måste för en grundtrygghet. Vi skickade därför via ett brev till berörda parter för att synliggöra problematiken och få;

  • förändrad kommunikation kring studiestöd kopplat till fribelopp och konsekvenserna av att söka detta kopplat till möjligheter till A-kassan.
  • samt en samordning inom de olika departementen kring regelverket.